Kurultayda sunulmak üzere kabul edilen bildiri özetleri HKMO etkinlik sayfasında "Bildiri Özetleri" başlığı altında elektronik ortamda yayımlanacaktır. 

Kabul edilen bildirilerin tam metinleri Kurultay Bildiri Kitabında yayınlanacaktır. 

Bildirilerin daha önce başka bir bilimsel dergide ya da bilimsel etkinlik kitaplarında yayınlanmamış olması gerekmektedir. Genişletilmiş özet metinleri için tam metin bildiri şablonu kullanılmalıdır. Genişletilmiş özet, kaynaklar dahil 2 sayfayı geçmemelidir.


                                                                                            Anahtar Kelimeler


Jeodezi

Endüstriyel Uygulamalar

Mekânsal Problemlerde Proje Yönetimi

Fotogrametri

Harita Mühendisliği ve Endüstri 4.0

Mekânsal Veri Füzyonu

Kartografya

Harita Mühendisliği ve Sanal/Artırılmış Gerçeklik, Simülasyon

Mekânsal Veri Kalitesi

Uzaktan Algılama

Harita Mühendisliği ve Toplum 5.0

Meslekte İş Güvenliği

Ölçme Tekniği 

Harita Mühendisliğinde Açık Kaynak Yazılım Çözümleri

Meslekte Kapasite Geliştirme

Arazi Yönetimi / Kamu Ölçmeleri 

İmar Uygulamaları

Mobil Uygulamalar

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Kadastro ve Uygulamaları

Mühendislik Ölçmeleri

Açık Veri

Kapalı Alan Navigasyonu

Ölçme Teknikleri

Afet ve Afet Yönetimi

Kartografik Genelleştirme/ Görselleştirme

Ormancılık Çalışmaları ve Harita Mühendisliği

Akıllı Şehirler

Kültürel Miras Belgeleme

Sensörler

Akıllı Tarım ve Harita Mühendisliği

Lazer Tarama, LIDAR

Sivil Bilim

Arazi Toplulaştırma ve Uygulamaları

Madencilik Ölçmeleri

SLAM

BIM

Mekânsal Bilişim

Taşınmaz Değerlendirme

Çevre Sorunları

Mekânsal İstatistik

Uzay ve Gezegen Çalışmalarında Geomatik Bilimi

Dijital Dönüşüm

Mekânsal Problemler İçin Algoritmalar

Veri Portalları

Dijital İkiz

Mekânsal Problemlerde Derin Öğrenme

Web Tabanlı Çözümler

Eğitim-Öğretim

Mekânsal Problemlerde Makine Öğrenmesi

Zamansal/Mekânsal Analiz