Teknoloji ve bilimdeki gelişmelerle yepyeni bir çağa geçiş yaptığımız bu yıllarda, mesleğimize sektörel alanda sunduğunuz katkılarla ve sizlerden de alacağımız güçle Cumhuriyetimizin 100. yılında, 4-6 Ekim 2023 tarihinde düzenleyeceğimiz 19. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Mekânsal Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Fuarı bu yıl Cumhuriyetin Dijital İkİzi teması ile Ankara`da Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Kurultayımızda kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri ve öğrencilerden oluşmak üzere mesleğimizin tüm bileşenleri bir araya gelecek, bilimsel ve teknik oturumların yanı sıra sosyal ve kültürel içerikli oturumlar ve tartışmalar yapılacaktır.

Üç gün sürecek olan Kurultayda; temel düşünce konuşmaları, paneller, teknik oturumlar, poster sunumları, girişimler için fikir yarışması ve katılımcı kurum/kuruluşların çözümlerini sergiledikleri 500 m2 'lik kapalı fuar alanı yer alacaktır. Fuar alanındaki katılımcı firma,  kurum ve kuruluşlar mevcut çalışmalarını, ürünlerini ve ileriye dönük teknolojilerini sergileyecek ve bu sayede ne tür çözümler geliştirdiklerini katılımcılarla paylaşacaklardır. Bu kapsamda Kurultayımıza destek verecek sponsor firma, kurum ve üniversitelere teşekkür ederiz.

19. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı'nda görüşmek dileğiyle.


Sponsor ve destekçilerimize ulaşmak için tıklayınız.