19. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nın hazırlık çalışmaları kapsamında, Kurultay hazırlık çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmak ve Kurultaya dair kurul üyelerinin katkı ve önerilerini almak amacıyla, Kurultay Danışma Kurulu ile 13 Ocak 2023 Cuma günü çevrim içi olarak toplantı gerçekleştirildi.

Açılış konuşması HKMO Genel Başkanı Ali İPEK tarafından yapılan Danışma Kurulu toplantısında genel bir bilgilendirme yapıldıktan sonra, Kurultay Başkanı Prof. Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK ve Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Nusret DEMİR tarafından yapılan sunum ile geçmiş kurultaylardan alınan birikim ve ışık ile önümüzdeki Kurultaya yönelik öneri ve değerlendirmeler aktarıldı. Kurultayın yaklaşık tarihi, web sayfası, içeriği, teması ve afiş taslakları üzerine ortaya konan alternatifler ele alınarak danışma kurulu üyelerince görüş ve önerilerini dile getirdi.

Toplantıya katılım ve katkı sağlayan tüm danışma kurulu üyelerine teşekkür eder, bir sonraki toplantıda görüşmek üzere güzel günler dileriz.