4-5-6 Ekim 2023’te 19’uncusu düzenlenecek olan Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’na bildiri göndermek isteyen katılımcılar için bildiri sistemi açılmış olup Kurultaya ilişkin detaylar, bildiri yazım kuralları, anahtar kelimeler ve konular Kurultay web sayfasında ilan edilmiştir. 

Önemli Tarihler:

Özet Son Gönderim Tarihi                          : 25 Haziran 2023, 23:59

Özet Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması           : 9 Temmuz 2023, 23:59

Kurultay Tarihi                                                                : 4-5-6 Ekim 2023, 23:59

Bildiri Tam Metin Son Gönderim Tarihi                           : 5 Kasım 2023, 23:59

Bildirilerin Kurultay Sayfasında Yayımlanması            : 30 Kasım 2023