4-5-6 Ekim 2023’te 19’uncusu düzenlenecek olan Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’na bildiri göndermek isteyen katılımcılar için bildiri sistemi açılmış olup Kurultaya ilişkin detaylar, bildiri yazım kuralları, anahtar kelimeler ve konular Kurultay web sayfasında ilan edilmiştir. Ancak özet son gönderim tarihi araya giren uzun bayram tatili ve gelen yoğun talepler üzerine 16 Temmuz 2023 Pazar gününe kadar uzatılmıştır. Özet gönderimi için ikinci bir uzatma yapılmayacak ve sistem belirtilen tarihte yazar girişine kapatılacaktır.


Önemli Tarihler:

Özet Son Gönderim Tarihi                                                          16 Temmuz 2023, 23:59

Özet Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması                                 1 Ağustos 2023, 23:59

Kurultay Tarihi                                                                                      4-5-6 Ekim 2023    


Bildiri Tam Metin Son Gönderim Tarihi                                               5 Kasım 2023, 23:59

Bildirilerin Kurultay Sayfasında Yayımlanması                                               30 Kasım 2023