19. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nın hazırlık çalışmaları kapsamında, Kurultay hazırlık çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmak  ve etkinliğe dair özel sektör paydaşlarının katkı ve önerilerini dinlemek amacıyla, Kurultay Yürütme Kurulu, HKMO yönetim Kurulu ve firma temsilcilerinin katılımları ile 7 Temmuz 2023 Cuma günü Oda Genel Merkezimizde bir toplantı gerçekleştirildi.

Mekânsal veri üretimi, yazılım geliştirme ya da ekipman satışı konularında sektörümüzde hizmet veren ve daha önceki kurultaylarımızın fuarlarına katılım sağlayan çok sayıda davetli firmanın katıldığı toplantı, HKMO Genel Başkanı Ali İPEK’in açılış konuşması sonrası Kurultay Başkanı Prof. Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK ve Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Nusret DEMİR tarafından yapılan bilgilendirme ile devam etti. Toplantıda bizleri nasıl bir etkinlik deneyiminin beklediği ve geçmiş kurultaylarımızdan alınan birikim ve ışık ile önümüzdeki etkinliğe yönelik öneri ve değerlendirmeler aktarıldı. Teknik Kurultayın tarihi, web sayfası, içeriği, bildiri gönderimi, önemli tarihler, kurultay teması ve afiş taslakları ve sponsorluk kalemleri üzerine ortaya konan alternatifler ele alınarak katılan firmalar görüş ve önerilerini dile getirdi. 

Toplantıya katılım ve katkı sağlayan tüm özel sektör firma temsilcilerine teşekkür eder, Kurultayımızda görüşmek üzere güzel günler dileriz.