Kongre yürütme kurulumuzca Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürü Sayın Tuğgeneral Hurşit AĞIRCAN makamında ziyaret edilerek 4-5-6 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 19. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’na ilişkin bir görüşme gerçekleştirildi.

HKMO Genel Başkanı Ali İpek, Kurultay Başkanı Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik ve Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Nusret Demir'in gerçekleştirdiği ziyarette özetle; HKMO Genel Başkanı Ali İpek Harita mekânsal bilgi üretimi ve kullanımına yönelik birlikte çalışabilirlik ve mesleğimiz açısından kamu kurumlarında yürütülen projelere dair kurultayın öneminden bahsetti. Harita Genel Müdür Yardımcısı Albay Atila Akabalı,  Askeri Coğrafya Daire Başkanı Albay Abdullah Değer’in de yer aldığı görüşmede, Kurultay Başkanı Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik tarafından Kurultay’ın amaçlarını ve vizyonunu ifade eden bir bilgilendirme yapıldı. HGM tarafından 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların mesleki ve akademik yönlerinin kurultayda paylaşılmasının önemi vurgulandı. Ayrıca, Kurum bünyesinde kamuya hizmet veren bilgi sistemleri, harita üretim çalışmaları ve pilot çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunulup kamu kurumları, özel sektör ve akademi arasındaki işbirliğinin önemi ele alınarak Kurultay’a dair karşılıklı beklentiler ve önerilerle görüşme tamamlandı.

Bizleri ağırlayan Harita Genel Müdürü Sayın Tuğgeneral Hurşit AĞIRCAN’a teşekkürlerimizi sunarız.