Kurultay yürütme kurulumuzca Karayolları Genel Müdürlüğü Taşınmazlar Dairesi Başkanı Sayın Abdullah Alemdaroğlu makamında ziyaret edilerek 4-5-6 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 19. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’na ilişkin bir görüşme gerçekleştirildi.

HKMO Genel Başkanı Ali İpek, Kurultay Başkanı Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik ve Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Nusret Demir'in gerçekleştirdiği ziyarette 19. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nın planlanan içeriği, amaçları, meslek disiplini bakımından kurumda yürütülen ve halkı doğrudan ilgilendiren harita/geomatik mühendisliği projelerine dair Kurultay’ın önemi vurgulanarak, özel sektör, kamu kurumları, meslek odaları ve akademi arasındaki işbirliğinin önemi üzerinde duruldu. Kurultay’a dair karşılıklı beklentiler ve öneriler alınarak görüşme sonlandırıldı.

Bizleri ağırlayan Karayolları Genel Müdürlüğü Taşınmazlar Dairesi Başkanı Sayın Abdullah Alemdaroğlu’na teşekkürlerimizi sunarız.