19. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI DUYURUSU

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, mesleğin ve kurallarının gelişmesine öncülük eden, toplumun doğru bilgi edinmesini amaçlayan, örgütlülüğünü ve mesleki bilgisini kamu yararı için kullanan bir kamu tüzel kişiliğidir. Gücünü anayasadan, örgütlülüğünden ve sürekli ilerleyen bilimsel bilgiden alır.

Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı da bu maksatla Odamızca, bilim, teknoloji ve yaşamın her alanında yaşanan gelişmelerin, başta meslektaşlarımız olmak üzere diğer meslek disiplinleri ve kamuoyu ile paylaşılması amacıyla kurumsal hale getirilen ve periyodik olarak iki yılda bir gerçekleştirilen, katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla düzenlenen ve Harita/Geomatik mühendisliği alanında ülkemizdeki en büyük bilimsel ve teknik etkinliktir.

Odamız tarafından, ilk olarak 1987 yılında gerçekleştirilen ve o tarihten bu yana iki yılda bir düzenlemekte olan Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nın 19. su, Cumhuriyetimizin 100. yılında,  4-6 Ekim 2023 tarihinde, Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. 

Katılımın ücretsiz olduğu Kurultay kapsamında Mekânsal Bilgi Teknolojileri & Yazılım Fuarı, paneller, teknik oturumlar, kısa bildiri sunumları, sosyal etkinlikler, dinleti, yazılım/donanım kullanıcı toplantıları ve diğer alt etkinlikler gerçekleştirilecektir.

İnsanlık tarihi içerisinde örgütlülüğün ve bilimsel bilginin en çok ihtiyaç duyulduğu bir değişim dönemi içerisindeyiz. Uygarlıkların gelişim düzeyini toplumların içinde yaşadıkları doğayı anlama ve yönetme becerisi belirlemiştir. İnsan nüfusundaki artış, kaynakların kötü kullanımı ve yetersizliği, küresel ısınma, örneklerine tarihte sıklıkla rastladığımız deprem, salgın, kuraklık, açlık, kirlilik ve savaşlar neticesinde bozulan insan-ekosistem dengesinin düzeltilmesine sürdürülebilir çözümler üretmek gerekmekte, bu noktada Harita/Geomatik mühendislerine önemli görevler düşmektedir. Öte yandan, dünyada ve ülkemizde yaşanan siyasi, ekonomik, sosyal sorunlar ve krizlerin mesleğimize yansımaları ve güncel teknolojik gelişmelerin meslektaşlarımıza aktarılarak ülkemiz ve insanlık yararına kullanılması hususlarının Harita Bilimsel ve Teknik Kurultaylarında ele alınması başta Odamızın ve onun bileşeni olan biz toplumcu mühendislerin en önemli görevleri arasındadır.

Meslek alanlarımızı ilgilendiren konularda bilimsel doğruları esas alarak ülke ve toplum yararını önceleyen politikaları tartışmak ve bu bilgileri içinde yaşadığımız toplumla paylaşmak, 19. sunu düzenleyeceğimiz Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayının temel hedefidir. Meslek eğitiminden mesleki sorunlara, modern teknolojilere dayalı harita ve harita bilgisi üretiminden mekânsal zekâya ve bilgi toplumuna, kırsal ve kentsel alan düzenlemelerinden halk sağlığına ve genel olarak yerelden küresele kamuyu ilgilendiren politikaları, sorunları, kamu yararını, çözüm önerilerini, iyi uygulama örneklerini teknik oturum, panel, fuar ve alt etkinliklerle kurultayımızda ele alacağız. Kurultay süresince tartışılan, dile getirilen ve somutlaştırılan tüm fikir ve düşünceler yazılı metin ve görsel medya halinde raporlanıp kamuoyuyla paylaşılacak, tüm bu çıktılar meslek ve ülke politikalarının geliştirilmesinde bir yol haritası olacaktır. 

Bu kapsamda kamu, özel sektör, yerel yönetimler, öğrenciler ve akademiden tüm paydaşların katılımı ile 4 - 6 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan 19. Türkiye Harita Bilimsel Kurultayı’na katkı ve katılımlarınızı bekleriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.