19. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI BAŞLIYOR


Odamız tarafından 2 yılda bir düzenlenen ve bu yıl 19. su  4-6 Ekim 2023 tarihinde, Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre Merkezi’nde ve ayrıca youtube kanalımızda canlı yayınlanarak gerçekleştirilecek olan Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nın kesin programı yayımlandı.

Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılında "Cumhuriyetin Dijital İk'izi" tema'sı ile gerçekleştirecek olduğumuz, Harita ve Mekânsal Bilgi sektörünün en büyük ulusal etkinliği olan, kamu, özel sektör, öğrenciler ve akademiyi bir araya getiren ve 3 gün sürecek olan bu etkinlik kapsamında; paneller, teknik oturumlar, kısa bildiri sunumları, güncel teknolojilerin ve ürünlerin paylaşılacağı Mekânsal Bilgi Teknolojileri & Yazılımları buluşma alanı, sosyal etkinlikler, Cumhuriyetin 100. yılı Kurultay Resepsiyonu, canlı dinletiler, yazılım kullanıcı toplantıları, Harita/Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanları toplantısı, “Kent gelişimi ile sel riski arasındaki ilişkinin incelenmesi” konulu hackathon ve diğer alt etkinlikler gerçekleştirilecektir. 

Ayrıca, Teknik kurultay bünyesinde, 2 Ekim Pazartesi günü ön etkinlik olarak uluslararası katılımla Odamızda gerçekleşen, International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) kuruluşunun desteği ile "Collaborative Analysis of Flooding Events with Processing of Earth Observation Datasets" çalıştayını (kayıtları dolmuştur) yine youtube kanalımızdan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Meslek alanlarımızı ilgilendiren konularda bilimsel doğruları esas alarak ülke ve toplum yararını önceleyen politikaları tartışmak ve bu bilgileri içinde yaşadığımız toplumla paylaşmak, 19. sunu düzenleyeceğimiz Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayının temel hedefidir. Meslek eğitiminden mesleki sorunlara, modern teknolojilere dayalı harita ve harita bilgisi üretiminden mekânsal zekâya ve bilgi toplumuna, kırsal ve kentsel alan düzenlemelerinden doğal afetlere ve genel olarak yerelden küresele kamuyu ilgilendiren politikaları, sorunları, kamu yararını, çözüm önerilerini ve iyi uygulama örneklerini teknik oturum, panel ve alt etkinliklerle kurultayımızda ele alacağız. Teknik Kurultay süresince tartışılan, dile getirilen ve somutlaştırılan tüm fikir ve düşünceler yazılı metin ve görsel medya halinde raporlanıp kamuoyuyla paylaşılacak, tüm bu çıktılar meslek ve ülke politikalarının geliştirilmesinde bir yol haritası olacaktır. 

Bu kapsamda kamu, özel sektör, yerel yönetimler, öğrenciler ve akademiden tüm meslektaşlarımızı ve paydaşlarımızı 4 Ekim 2023 Sabah 09:00’da başlayacak olan 19. Türkiye Harita Bilimsel Kurultayı’na bekler, etkinliğe girişte yaka kartını hızlı alabilmek için webden ön kayıt yapmanızı öneririz. 

Katılım ücretsizdir.