19. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI TAM METİN KİTAPÇIĞI 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından 1987 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultaylarının 19’uncusu 4-6 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da Türkiye Barolar Birliği Avukat Özdemir Özok Kongre Merkezinde kamu ve özel sektör temsilcileri ve çalışanları ile öğrencilerin dahil olduğu 1153 kayıtlı katılımcı ile gerçekleştirilmiş olup 53 sözlü ve 10 interaktif poster bildiri olmak üzere toplam 63 bildiri sunulmuştur.

Katkı ve katılım sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ve saygılarımızla.


19. THBTK Tam Metin Kitapçığı